Ny i Spanien

Att starta upp ett liv i Spanien innebär at man behöver kontakta någon typ av myndighet av flera olika anledningar vilket innebär att man har med sig en hel del information om sig själv. Det är en hel del viktiga papper som är bra att ha med sig i Spanien och att ha kopior på. Här har vi räknat upp de papper vi anser att man kan behöva:

  • Flertalet kopior på pass för alla familjemedlemmar
  • Kopia på empadronamiento(padron) om man har det
  • Personbevis för barnen brukar på flertalet ställen krävas spansk översättning av auktoriserad översättare
  • Personbevis, om du är utskriven från Sverige kan det behövas ett utdrag på engelska från Skatteverket som bevisar att du är utskriven (t ex vid omregistrering av bil). Det går att ta ut olika typer av personbevis på Skatteverkets hemsida. Där finns flera typer av personbevis som Familjebevis, Utdrag om folkbokföringsuppgifter på engelska eller svenska, Utdrag om folkbokföringsuppgifter 120 med alla relationer på engelska eller svenska. För mer information se Skatteverkets sida här
  • Anställningsbevis om du är anställd även det kan behöva vara översatt av auktoriserad översättare om du har t ex en svensk arbetsgivare
  • NIE-nummer, kopior på det är bra att ha och gå aldrig runt med originalet på dig
  • Hyreskontrakt på bostad om du hyr annars lagfart på det du äger
  • Kopia av el eller vattenräkning

När man besöker myndigheter och ansöker om t ex residencia så kan det vara så att man behöver visa upp både kopior och original av empadroamiento, personbevis för barn etc.

På den här sidan har vi skrivit ihop lite Spanien-info som vi själva hade tyckt varit guld värd att hitta när vi letade information om hur man går tillväga med olika instanser i Spanien.

Välkommen till underbara Spanien!

alt text